Orbit

:::

中心人员

姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 职称 {{title}} {{title}} 联络电话 电子邮件
邓 闵鸿 辅导中心主任/临床心理师     17503/32206 psymht@ccu.edu.tw
罗 俊玮 企划与培育组组长     17506/35122 lawcwl@ccu.edu.tw
徐 晏萱 辅导与谘商组组长     17503/22238 psyyhh@ccu.edu.tw
简 汇育 专任辅导老师/谘商心理师     17505 admikeira@ccu.edu.tw
刘 佩瑜 专任辅导老师/谘商心理师     17502 pyliu@ccu.edu.tw
刘 依玫 专任辅导老师/社会工作师     17508 admlim@ccu.edu.tw
朱 素芬 专任辅导老师/谘商心理师     17507 admcsf@ccu.edu.tw
邓 怡君 专任辅导老师/谘商心理师     17513 admyichun@ccu.edu.tw
郭 玟伶 专任辅导老师/谘商心理师     17506 adminkwl@ccu.edu.tw
徐 御修 专任辅导老师/谘商心理师     17510 admsys@ccu.edu.tw
吴 芝娴 资源教室辅导老师/社会工作师     17512 admwjs@ccu.edu.tw
郭 惠慈 资源教室辅导老师     17504 hueitsz@ccu.edu.tw
魏 志名 资源教室辅导老师     17514 admsimon@ccu.edu.tw
黄 鸳鸯 工友     17509 admunh@ccu.edu.tw
巫 耿岳 组员     17501 advising@ccu.edu.tw
高 心艺 实习辅导老师     17501  
黄 芷翎 实习辅导老师     17501  
连 琬婷 资源教室辅导老师     17504 liankua@ccu.edu.tw
林 亭妤 高教深耕专案工作人员     17512 admtyl@ccu.edu.tw
郑 榆纁 高教深耕专案工作人员     17515 pinetree@ccu.edu.tw

兼任辅导老师

姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} 职称 {{title}} 联络电话 电子邮件
邵 湘雅   兼任辅导老师   17503  
许 丽丽   兼任辅导老师   17503  
张 闵翔   兼任辅导老师   17503  
丁 建谷   兼任辅导老师   17503  
邱 信凯   兼任辅导老师   17503  
谢 玲玉   兼任辅导老师   17503  
张 玉铃   兼任辅导老师   17503  
林 明杰   兼任辅导老师   36308  
陈 慈幸   兼任辅导老师   36307  
陈 雅婷   兼任辅导老师   17503  
陈 瑞金   兼任辅导老师   17503  
蔡 旭文   兼任辅导老师   17503  
曾 琬雅   兼任辅导老师   17503  
荣 腾达   兼任辅导老师   17503  

学院义务辅导老师

姓名 {{title}} {{title}} 所属学院 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} {{title}} 所属学院 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} {{title}} 所属学院 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} {{title}} 所属学院 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} {{title}} 所属学院 联络电话 电子邮件
姓名 {{title}} {{title}} 所属学院 联络电话 电子邮件
郭 秀铃     文学院 31312  
陈 浩仁     理学院 66503  
王 丰彬     社会科学院 32208  
刘 立颂     工学院 33220  
曾 光华     管理学院 34308  
张 菀珍     教育学院 36113